HONLAP

Séché environnement - Séché global solutions Magyar-Francia Kereskedelmi és Iparkamara ÖKOINDUSTRIA Nemzetközi Környezetipari Szakkiállítás, Környezetvédelmi Szolgáltatók és Gyártók Szövetsége ÖKOINDUSTRIA Nemzetközi Környezetipari Szakkiállítás Környezetvédelmi Szolgáltatók és Gyártók Szövetsége Zöld Ipar Magazin

SZOLGÁLTATÁSOK

A Hungaropec Zrt. szolgáltatásai

Kármentesítés, szennyezett talajok kezelése Oldószer regenerálás Égetés Veszélyes ipari hulladék végleges lerakással történő ártalmatlanítása, előkezelése (stabilizálás), hasznosítása Kiegészítő szolgáltatások: tanácsadás, szállítás, projektmenedzsment Azbeszt masszát tartalmazó acetilén ipari gázpalackok ártalmatlanítása/ hasznosítása Toxikus gázok illetve egyéb veszélyes gázok (CFC, halon, SF6, stb.) ártalmatlanítása Magas klór és PCB tartalmú hulladékok ártalmatlanítása

Teljes körű hulladékkezelés

Komplex hulladékkezelési szolgáltatás (Global Services):

  • Hulladékgazdálkodási terv elkészítése vagy a meglévő aktualizálása
  • A jelenleg működő hulladékgazdálkodási rendszer felülvizsgálata
  • A hulladékgazdálkodási rendszerük beszállítóinak minősítése
  • Komplex hulladékkezelési/hasznosítási/ártalmatlanítási rendszer kiépítése (ipari veszélyes-, nem veszélyes-, kommunális hulladékok, másodnyersanyagok, stb.) és üzemeltetése
  • Hulladékgazdálkodási adminisztráció
  • Környezetvédelmi tanácsadás

Veszélyes ipari hulladék végleges lerakással történő ártalmatlanítása, előkezelése (stabilizálás), hasznosítása

A Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Szuhogy község külterületén épült veszélyes ipari hulladéklerakónkban az egész ország területéről érkező ipari hulladékokat szakszerűen, modern eljárásokat alkalmazva tudjuk ártalmatlanítani. Az ország egyik legkorszerűbb lerakójában az Európai Uniós normáknak megfelelő aljzat- és felső zárószigetelés biztosítja a terület szennyeződésmentességét.

A Hungaropec Zrt., elsőként kezdte meg azon veszélyes hulladékok előkezelését - stabilizálását -, amelyek a 20/2006 (IV.5) KvVM rendeletben foglalt kioldási értékeket meghaladják és stabilizálás nélkül ”C” kategóriás veszélyes hulladék lerakóban nem ártalmatlaníthatók. Ilyen veszélyes hulladékok pl. füstgáztisztítási maradékok, pernyék, salakok, stb.

A cégünk által alkalmazott stabilizálási technológia hátterét anyavállalatunk közel 30 éves szakmai tapasztalata és az általa kifejlesztett, illetve szabadalmaztatott technológia biztosítja.

A lerakás szigorú, a minőségbiztosítási alapelveket figyelembe vevő eljárások alapján történik mindegyik fázisban; a hulladék azonosításánál, fogadásánál, a beérkező hulladékok fiziko-kémiai ellenőrzésénél, a lerakásnál. A nyomonkövethetőség érdekében a teljes folyamatot dokumentáljuk, és minden szállítmány mintája archiválásra kerül.

A stabilizálásra kerülő hulladékok alapjellemzése és laboratóriumi vizsgálata után meghatározásra kerül a kioldódás mértéke, melynek függvényében a Hungaropec szakemberei megállapítják a szükséges adalékanyag mennyiségét, minőségét és arányát.

A szuhogyi hulladéklerakónkba beérkező stabilizálandó hulladékból minden alkalommal ellenőrző minta vételére kerül sor, melynek elemzése után hulladékspecifikusan módosítható az adalékanyag aránya. Ezt követően a beérkező veszélyes hulladékot stabilizáljuk, és végleges lerakással ártalmatlanítjuk.

A Hungaropec tevékenységét az Észak-magyarországi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség által kiadott 10156-49/2002. számú egységes környezethasználati engedélye, a 230-8/2007. számú előkezelési engedélye, illetve a 14/1117-8/2008. számú begyűjtési engedélye alapján végzi.

Kármentesítés, szennyezett talajok kezelése

Kiegészítő szolgáltatások: tanácsadás, szállítás, projektmenedzsment

Magas klór és PCB tartalmú hulladékok ártalmatlanítása

PCB, CFC, halon, SF6 tartalmú ipari veszélyes hulladékok égetése/kezelése/ártalmatlanítása a SÉCHÉ St. Vulbas-ban található üzemében történik.

Toxikus gázok illetve egyéb veszélyes gázok (CFC, halon, SF6, stb.) ártalmatlanítása

PCB, CFC, halon, SF6 tartalmú ipari veszélyes hulladékok égetése/kezelése/ártalmatlanítása a SÉCHÉ St. Vulbas-ban található üzemében történik.

Oldószer regenerálás

GLOBAL SERVICES szolgáltatásainak keretein belül, a Hungaropec Zrt olyan egyedi megoldásokat nyújt az ipari termelő vállalatok számára, melyek nem csupán komplex, stabil, átlátható hulladékkezelési konstrukciók, hanem hazánkban egyediek. Ezen szolgáltatások közé tartozik az oldószer regenerálás, melyet a Speichim Processing társvállaltunk közreműködésével nyújtunk.

A Speichim Processing az oldószerek regenerálása területén több mint 50 éves tapasztalattal bír, a rendelkezésre álló desztilláló kapacitása egyedi, mind európai mind világviszonylatban. 21 desztilláló-lepárló oszloppal bír, amelynek köszönhetően rendkívül pontos és magas minőségű szétválasztást tud elvégezni. A rendelkezésre álló technológiai eszközök lehetővé teszik akár a magas vákuum alatti desztillálást, egészen 0,001 mbarig. A cég egyik specialitása, a molekuláris desztilláció, melynek során a hőre érzékeny, illékony alkotóelemek kinyerését végzik el magas vákuum alatt.

Széles körben vállaljuk szennyezett oldószerek tisztítását (ketonok, alkoholok, DMF, ecetsavnitril, THF, pyridine, toluol, aceton, acetátok, xylol, metilénklorid, stb.), melynek során magas tisztaságú, az eredetivel megegyező minőségű oldószerek visszanyerését tudjuk megoldani. Az általunk értékesítésre kerülő oldószerek biztonsági adatlapjait kérésre kiküldjük Partnereinknek.

Azbeszt masszát tartalmazó acetilén ipari gázpalackok ártalmatlanítása/ hasznosítása

2009-től újabb szolgáltatással bővült a Hungaropec Zrt. tevékenysége, nevezetesen a Magyarországon kapacitás vagy technológia hiányában nem ártalmatlanítható vagy nem hasznosítható hulladékok exportjával. Jelenleg ez a szolgáltatásunk a Németországi UTM GmbH (Lübeck) és a SÉCHÉ franciaországi (St. Vulbas) ártalmatlanító/hasznosító létesítményeiben valósul meg.

Ipari gázpalackok ártalmatlanítására/hasznosítására a német UTM GmbH segítségével kínálunk megoldást, amely többek között az azbesztmasszát tartalmazó acetilén gázpalackok megsemmisítését tudja a ma elérhető legmagasabb színvonalon elvégezni. E technológia során, mind a palackban lévő oldószer, mind a kitisztított palacktest hasznosításra kerül.

Exporttevékenységünkhöz kapcsolódóan partnereinknek teljes körű szolgáltatás nyújtunk:

  • begyűjtési engedélyünk alapján a hulladék telephelyünkre való beszállítása
  • export engedélykérelem ügyintézés az Európai Parlament és Tanács 1013/2006/EK rendelet betartásával
  • Szállításszervezés és bonyolítás ADR előírásoknak megfelelően

Égetés

vissza az oldal elejére